Náš cíl

Naším hlavnímm cílem bylo zbudování nové kapličky ve Veselici. Ta stávající byla Územním plánem obce Vavřinec, pro místní část Veselice, navržena k odstranění jako bodová závada při plánované rekonstrukci průtahu silnice obcí. Tento cíl jsme si vytýčili v roce 2003 a již v roce 2007 byl splněn. Nová kaplička byla umístěna na nové návsi ve Veselici v místě, kde se původně nacházel Horní rybník a poté požární nádrž. Samozřejmě, že by tato náves nevznikla bez finanční pomoci obce Vavřinec. Za to jí patří velký dík.

Naše sdružení k realizaci této akce přispělo tím, že sehnalo v roce 2006 dotaci ve výši 100 000 Kč z Nadace Pertnertsví na parkové úpravy na návsi, poté zorganizovalo dva plánovací víkendy za účelem získání podkladů od veřejnosti, o jejich představách o podobě budoucí návsi. Po výstabě kapličky, zbudované v roce 2007, zorganizovalo její slavnostní vysvěcení a zanedbatelné ani není to, že na její výstavbu přispělo i finanční částkou 150 000 Kč z veřejné sbírky vyhlášené v roce 2003. Jak kaplička včetně návsi vypadá, uvidíte ve fotogalerii na původním webu našeho sdružení, kterou máte možnost navštívit zde.