Historie zbudování nové veselické návsi

V místě nové veselické návsi se nacházel dříve Horní rybník. Ten zde byl od nepaměti. Přesná doba jeho zbudování není známa. Z dostupných historických zdrojů je však známo, že na mapě vyhotovené v rámci I. vojenského mapování, prováděného v letech 1764 až 1768, již v tomto místě rybník existoval. Také na mapě pořízené při II. vojenském mapování, prováděném v letech 1852 až 1853, je rybník uveden už společně s Dolním rybníkem. Oba rybníky měly několikero funkcí. Jednak byly v případě požárů zdrojem hasební vody, dále sloužily obyvatelstvu jako zdroj vody pro napájení hospodářských zvířat a současně s tím i např. pro jejich koupání a osvěžení v parných letních dnech.

Další historické zdroje uvádí, že v roce 1948 byl rybník opraven, a to tak, že byl vyčištěn, dostal nový tvar z nepravidelně kruhového na hranatý s kruhovou zadní stranou, byly zbudované nové kamenné hráze a nové zábradlí. Poslední větší úpravu prodělal rybník v roce 1980, kdy z něho byla zbudovaná požární betonová nádrž se zábradlím.

Zrušení této požární nádrže bylo navrženo v Územním plánu obce Vavřinec, pro místní část Veselice, schváleném v únoru 2002. Vedle návrhu na zrušení nádrže obsahoval současně územní plán i návrh na zbudování nové návsi s novou kapličkou v tomto prostoru. Ke zrušení požární nádrže došlo ještě v roce 2002. Předtím však byla v dubnu 2001 uskutečněna anketa mezi veselickou veřejností. Při ní se okolo 60 % dospělých občanů Veselice vyjádřilo souhlasně pro zrušení této požární nádrže. To provedla firma H3 spol. s r.o. z Blanska. K zavážce prostoru nádrže byla použita mimo jiné i stavební suť z demoličních prací při rekonstrukci sousedního rodinného domu čp. 40 a rodinného domu čp. 2. Na dně nádrže je zbudovaná drenáž, která slouží k odvodu vody z pramenů na dně bývalé nádrže do níže položeného Dolního rybníka. Po zavezení nádrže byl povrch prostranství oset travou a až do roku 2006 pouze udržován jejím sečením. Ostatní vzrostlá zeleň byla ponechaná v původním stavu.

Na začátku roku 2006 podalo Občanské sdružení VESELICKÁ KAPLIČKA, založené v dubnu roku 2003, projekt v rámci výzvy Nadace Partnerství na předkládání projektů na budování veřejných prostranství. Tento projekt uspěl a byl výběrovou komisí v měsíci březnu 2006 vybrán jako jeden z celkem devíti projektů v ČR, k podpoře z Nadace Partnerství. Příprava na zbudování návsi probíhala metodou tzv. Komunitního plánování. To umožňovalo občanům Veselice diskutovat o budoucím využití celého prostoru. Konečný návrh podle něhož se náves v měsíci říjnu upravila, vypracovala ing. Dana Münsterová z Blanska. Předtím, v průběhu července a srpna, byla na prostranství návsi provedena kabelizace rozvodné sítě Nn, dále bylo zbudované nové veřejné osvětlení a přeloženy rozvody podzemních telekomunikačních kabelů.

Souběžně s pracemi na budování nové návsi byl zbudován základ nové kapličky. Tu navrhla ing. Arch. Monika Sirná z Blanska, která mimo jiné projektovala i kapli v nedaleké obci Šošůvka. Vlastní kaplička byla zbudována v létě roku 2007. Slavnostní vysvěcení kapličky proběhlo v sobotu 29. září 2007. Mši celebroval monsiňor Václav Slouk, děkan brněnský, kanovník Královské stoliční kapituly sv. Petra a Pavla v Brně. Zbudování kapličky bylo částečně financované z výtěžku veřejné sbírky, vyhlášené naším sdružením. Postup vzniku nové návsi si můžete prohlednout zde.  

Členové sdružení věří, že náves se stane místem setkávání, odpočinku a dobré pohody všech, kteří na ni zavítají.


KontaktVeselice 17, 67913 Sloup

+420 603 505 300


Anketa

Líbí se Vám nová náves ve Veselici?

Ano
78%
18

Ne
9%
2

Nevím
13%
3

Celkový počet hlasů: 23