Patron obce

Patronem Veselice je sv. Antonín, zvaný Paduánský. Rodiště sv. Antonína bychom poblíž Padovy hledali stejně zbytečně, jako jeho jméno v matrikách. Narodil se 15.8.Socha sv. Antonína1195 v portugalském Lisabonu se jménem Fernando, po rodičích přijal šlechtický přídavek de Bouillon. V 15 letech vstupuje do augustiánského řádu, po 10 letech se rozhoduje stát misionářem a obléká františkánský šat. Přijímá jméno Antonín, podle sv. Antonína Poustevníka (žil 250-356). Podle něho se také stává přímluvcem chudých. Odjíždí na misijní cestu do Maroka, kvůli nemoci se ale musí vrátit do Itálie. Měl neobyčejné znalosti Písma a kazatelské schopnosti. To, že ho chodily poslouchat tisíce lidí by ještě nebylo tak zvláštní, ale když i ryby vystrkují hlavu z vody, aby zachytily jeho slova? Sv. Antonín Paduánský je jeden z mála světců, který bývá zobrazován s Ježíškem v rukou. Mimo jiné je Antonín patronem ztracených věcí. Umírá 13. června ve svém klášteře v Arcelle u Padovy. Za necelý rok je prohlášen za svatého, později i za učitele církve.

Je patronem:

za znovunalezení ztracených věcí; milujících, manželství, žen a dětí, těhotných žen, za šťastný porod, proti neplodnosti; starých lidí; chudých; cestujících; pekařů, horníků, lodníků, námořníků, trosečníků, pastýřů vepřů, pošťáků a pracujících na poště; proti horečce, proti nemocem dobytka, proti moru; proti ztroskotání lodi, proti válečným útrapám, pomocník v každé nouzi, františkánů, zvířat, koní.

Atributy:
kniha, lilie, hostie, skříňka s poklady, kříž. Bývá zobrazován, jak káže rybám, nebo jak se osel klaní před hostií v jeho ruce. Nejčastěji je však na obrazech s malým Ježíškem v náručí.