Sponzoři

 Naše sdružení sponzorují níže uvedené osoby a firmy např. tím, že poskytli finanční prostředky na konto veřejné sbírky, vyhlášené sdružením za účelem získání finančních prostředků na výstavbu nové kapličky. Vedle toho na konto veřejné sbírky přispěli i neznámí jedinci, kteří vhodili finanční prostředky do pokladničky určené k získání finančních prostředků k témuž účelu. Současně mezi sponzory našeho sdružení řadíme i Nadaci Partnerství, která podpořila v roce 2006 náš projekt Zbudování nové návsi ve Veselici částku 100 000 Kč, a to na parkové úpravy na této návsi. Poděkování patří rovněž i firmě Larix s.r.o., která poskytla slevu ve výši 8 500 Kč na realizaci výsadeb a parkových úprav na nové návsi. Členové sdružení děkuji všem, kteří jakko-li přispěli našemu sdružení k tomu, aby mohlo splnit svůj hlavní cíl, t.j., zdudovat novou náves s kapličkou ve Veselici.

Dárce Částka
FA MTM Tech s.r.o. 5 000 Kč
FA TURBIN s.r.o. 10 000 Kč
ing. Naděžda Rozmanová z Bukovinky 4 000 Kč
Miroslav Letocha z Letovic 500 Kč
Marie Čermáková z Rájce - Jestřebí   3 000 Kč
Salm a.s.   5 000 Kč
ing. Jiří Babka z Veselice   15 000 Kč
Miloslav Novotný z Veselice  5 000 Kč
Obec Vavřinec 24 000 Kč
Klub sběratelů tur. suvenýrů   1 415 Kč