Informace o nás

Občanské sdružení VESELICKÁ KAPLIČKA (dále jen sdružení) je dobrovolné sdružení občanů, které bylo vytvořeno podle zákona č. 83/90 Sb., v platném znění. Bylo založené v květnu roku 2003 a k dnešnímu dni má 56 členů starších 18-ti roků. Vedle hlavního cíle, kterým je zbudování nové kapličky ve Veselici, si sdružení dalo za úkol i některé cíle další, jako např. práce s mládeží, péče o sakrální stavby na území obce, bádání po historii obce a také ediční činnost. Více informací lze získat ze stanov sdružení.

Sídlem sdružení je Veselice čp. 78, 679 13 Sloup, IČ: 266 31 245

Orgány sdružení.

- Valná hromada
- Výkonný výbor