Rok 2005

Tři králové
Přičiněním Tří králů - Filipa Fabiánka alias Baltazara, Ondřeje Němce alias Melichara a Davida Němce alias Kašpara bylo ve Veselici vybráno na konto Tříkrálové sbírky organizované Diecezní charitou Brno ve spolupráci s Oblastní charitou Blansko celkem 6 104 Kč. Zde je několik fotografií z této akce.

Ostatky
V měsíci únoru sdružení zorganizovalo ostatkový průvod maškar po obci se zakončením v místním pohostinství. Výtěžek z akce byl dán na konto veřejné sbírky. Zde je několik fotografií z této akce.

Velikonoční jarmark
Na Velikonoční sobotu 26. března 2005 uspořádalo sdružení u příležitosti zahájení páté zezóny na rozhledně Podvrší u Veselice III. Velikonoční jarmark. Jeho návštěvníci měli možnost zúčastnit se vědomostní soutěže o atraktivní ceny. I přes nepříliš příznivé počasí se akce zúčastnilo cca 350 návštěvníků. Na závěr akce byly deseti vylosovaným výhercům vědomostní soutěže předány ceny poskytnuté sponzory akce: DENÍK ROVNOST, MĚSTO BLANSKO, PIVOVAR ČERNÁ HORA, CK S -TOUR Blansko, PENZION U HRABĚNKY a OBEC VAVŘINEC. Děkujeme touto cestou uvedeným sponzorům za poskytnutí věcných cen a věříme v jejich přízeň i při nějaké další akci pořádané sdružením. Zde je několik fotografií z této akce.

Valná hromada
V sobotu 28. května 2005 se uskutečnila v KD Veselice valná hromada na které byla zhodocena činnost od poslední valné hromady v listopadu 2004. V druhé části valné hromady se uskutečnila beseda s amatérským speleologem a zlatokopem panem Luďkem Hartlem z Valchova, o jeho cestě po Austrálii. Zde je několik fotografií z této akce.

Návštěva občanů z Veselice u Náchoda
V sobotu 4. června 2005 naší obec navštívili občané z Veselice u Náchoda, kteří si do Moravského krasu udělali výlet a oplatili nám tak naši návštěvu u nich v loňském roce. Po návštěvě rozhledny a prohlídce jednotlivých místních částí naší obce se uskutečnilo přatelské posezení v kulturním domě.

Mše svatá
V sobotu 11. června 2005 se uskutečnila Mše svatá na prostranství u kapličky. Zde je několik fotografií z této akce.

Zájezd na Pálavu
V sobotu 10. září 2005 jsme se vydali na Jižní Moravu, kde jsme navštívili Pálavu a okolí. Vetší část účastníků zájezdu absolvovala pěší tůru masivem Pavlovských kopců a poté se spojila s další částí výpravy, která absolvovala prohlídku Lednice. Na zpáteční cestě domů jsme se ještě zastavili v Mikulově, kde právě probíhalo vinobraní. Zde je několik fotografií z této akce.

Valná hromada
Druhá Valná hromada sdružení v letošním roce se uskutečnila v sobotu 3.12.2005 v herně stolního tenisu v malé Veselici.