Rok 2007

Tři králové
Také v letošním roce se uskutečnila ve Veselici Tříkrálová sbírka organizovaná Diecezní charitou Brno ve spolupráci s Oblastní charitou Blansko a naším sdružením. Veseličtí Tří králové - Filip Fabiánek alias Baltazar, Ondřej Němce alias Melichar a David Němec alias Kašpar, pochůzkou po Veselici vybrali na konto sbírky celkem 4 600 Kč.

Ostatky
V sobotu 17. února 2007 sdružení zorganizovalo tradiční OSTATKY. Výtěžek z akce bude věnován na konto veřejné sbírky určené na zbudování nové kapličky ve Veselici. Několik fotografií z obchůzky maškar po obci nadete ve fotogalerii.

Velikonoční jarmark
Naše sdružení zorganizovalo na Velikonoční neděli 8. dubna 2007 V. VELIKONOČNÍ JARMARK. Od časného rána do Veselice proudily davy návštěvníků akce, kterým přálo slunečné, i když trochu studené počasí. V průběhu letošní Velikonoční neděle navštívilo akci kolem 1 000 návštěvníků. Většina z nich absolvovala celkem 168 schodů, aby z vyhlídkového ochozu pohlédli na jarní přírodu v bližším a i vzdáleném okolí rozhledny. Fotografie z jarmarku minulého najdete zde. Několik fotografií z akce letošní najdete zde.

Výlet do Kořence a okolí
Na poslední dubnovou sobotu zorganizovalo sdružení pro občany z Veselice VÝLET DO KOŘENCE A OKOLÍ. Úšastníci výletu se dopravili autobusovou linkou do Benešova, odkud se vydali pěšky do Kořence. Tam navštívili místní muzeum, dále golfový areál a poté ještě navštívili meterologický radar Skalky. Zpět domů se dostali opět autobusovou linku z Benešova. Akce se zúčastnilo 11 dětí a 14 dospěláků.

Mše svatá
Naše sdružení uspořádalo v sobotu 16. června 2007, u příležitosti tradiční Svatoantoninské pouti, Mši svatou. Byla sloužena na prostranství nové návsi před budoucí kapličkou Sv. Antonína. Mši celebrovat P. Karel Chylík ze Sloupu. Děkujeme všem, kteří během mše přispěli finančně na veřejnou sbírku, jejiž výtěžek bude věnován na stavbu nové kapličky. Fotografie z akce najdete zde

Vysvěcení nové kapličky
V sobotu 29. září 2007 se uskutečnilo slavnostní vysvěcení nové kapličky sv. Antonína. Mši celebroval monsiňor Václav Slouk, děkan brněnský, kanovník Královské stoliční kapituly sv. Petra a Pavla v Brně. Fotografie z této akce najdete zde.

Rozsvícení vánočního stromu
Letošní slavnostní rozsvícení vánočního stromu ve Veselici se uskutečnilo na prostranství nové návsi. V programu vystoupily děti z MŠ Vavřinec a současně místní mládež.