Rok 2006

Tři králové
Také v letošním roce se uskutečnila ve Veselici Tříkrálová sbírka organizovaná Diecezní charitou Brno ve spolupráci s Oblastní charitou Blansko. Veseličtí Tří králové - Filip Fabiánek alias Baltazar, Ondřej Němce alias Melichar a David Němec alias Kašpar, pochůzkou ve Veselici vybrali na konto sbírky celkem 4 090,50 Kč.

Projekt - "Parkové úpravy na nové návsi ve Veselici poprvé"
Naše sdružení podalo v pátek 27. ledna 2006 žádost o dotaci v rámci grantového řízení Místo pod stromy, jež je jedním z podprogramů programu STROM ŽIVOTA. Tento program vyhlásila Nadace Partnerství v prosinci loňského roku. V případě úspěchu může sdružení získat dotaci až 100 000 Kč. Cílem projektu je provedení parkových úprav na nově budované návsi ve Veselici. Důležitou podmínkou v případě získání uvedené dotace, je však vypracování potřebného projektu úprav prostranství metodou tzv. komunitního plánování. O výsledku grantového řízení budeme včas informovat.

Projekt - "Parkové úpravy na nové návsi ve Veselici podruhé"
S potěšením Vám můžeme sdělit, že žádost o dotaci v rámci grantového řízení Místo pod stromy, byla úspěšná a naše sdružení obdrží dotaci na provedení parkových úprav na nově budované návsi ve Veselici ve výši 100 000 Kč. Ve čtvrtek 23.3.2006 se předseda výkonného výboru zúčastní úvodní schůzky v Hradci Králové, kde se dozví základní informace o dalším postupu při realizaci Projektu. O dalším vývoji Vás budeme průběžně informovat.

Velikonoční jarmark
Na Velikonoční neděli zorganizovalo naše sdružení v areálu rozhledny tradiční jarmark, kterým byla oficiálně zahájena letošní návštěvnická sezóna. Výtěžek z této akce byl věnován na konto veřejné sbírky vyhlášené za účelem získání finančních prostředků na výstavbu nové kapličky. Několik fotografií z této akce najdete zde.

Projekt - "Parkové úpravy na nové návsi ve Veselici potřetí"
V současné době probíhá příprava I. plánovacího víkendu, který se uskuteční v pátek 2. června a v sobotu 3. června 2006. Program těchto akcí zveřejníme co nejdříve.

Projekt - "Parkové úpravy na nové návsi ve Veselici počtvrté"
Ve výše avizovaném termínu se uskutečnil I. Plánovací víkend. Počasí mu zrovna moc nepřálo, především z důvodu velkého větru a chladu. 

II. setkání veselických rodáků, občanů .....
U příležitosti tradiční Svatoantonínské pouti se konalo II. setkání veselických rodáků, občanů a jejich příbuzných i přátel. Akce se vydařila, přálo jí počasí a několik fotografií z této akce najdete zde.

II. plánovací víkend
V pátek 1. září 2006 se uskutečnilo setkání občanů, kteří měli možnost se seznámit s dvěma návrhy zpracovanými ing. Danou Munsterovou. Po prohlídce prostoru nově budované návsi, kde je seznámil starosta obce Miloslav Novotný s jednotlivými etapami celé akce, kterými je přeložka části rozvodné sítě Nn, zbudování nového veřejného osvětlení a přeložka podzemních telefonních kabelů, se poté účastníci akce přemístili do místního kulturního domu. Tam jim ing. Munsterová představila své dva návrhy, z nichž byl vybrán jeden podle něhož bude nová náves upravena. Poté účastnici akce vyhodnotili malířskou soutěž veselických dětí, které měly za úkol při I. plánovacím víkendu na začátku června nakreslit své domy a ty umístit na velkou mapu veselice.

Zájezd do Znojma a okolí
V sobotu 9. září 2006 zorganizoval výkonný výbor sdružení zájezd pro své členy a příznivce do Znojma a okolí. Účastníci zájezdu nejdřívě navštívili Hardeckou vyhlídku, poté navštívili v obci Lesná muzeum historických motocyklů a jejich poslední zastávkou bylo Znojmo. Několik fotografií ze zájezdu najdete zde.

Setkání Klubu sběratelů turistických suvenýrů
V sobotu 16. září 2006 zajišťovali členové sdružení celostátní setkání Klubu turistických suvenýrů, které se konalo na rozhledně Podvrší. Několik fotografií z této akce zde.