Rok 2008

Silvestr 208 na rozhledně
V poslední den roku 2008, tedy na Silvestra, uspořádalo sdružení akci Silvestr 2008 na rozhledně. Za chladného, ale celkem přijatelného počasí vystoupalo na vyhlídkový ochoz rozhledny cca 350 turistů. Fotografie z této akce najdete zde.

Vánoční strom
V sobotu 6. prosince 2008 uspořádalo naše sdružení slavnostní rozsvícení vánočního stromu ve Veselici. V programu vystoupily se svým kulturním pásmem místní děti pod vedením Hanky Němcové ml., Radky Němcové a Romany Fabiánkové a současně i děti z MŠ Vavřince pod vedením pí. Evy Kaššaiové a Lenky Kouřilové. 

Vycházka do Moravského krasu
V úterý 28. října 2008 uspořádalo naše sdružení vycházku do Moravského krasu. Počasí akci moc nepřálo, především kvůli špatné viditelnosti. To také asi zapříčinilo, že se na trasu vydali jen tři turisté. Trasa vedla z Malé Veselice přes Podvrší na Obůrku a Těchov, odtud ke Skalnímu mlýnu, poté ke Kateřinské jeskyni, Křenkovou stezkou na Macochu a odtud po žluté přes Koňský spád do Sloupu. Zde proběhlo občerstvení v Hotelu Broušek a poté vedla cesta přes Vavřinec domů do Veselice. Fotografie z výletu najdete zde.

Zájezd na Uhersko-hradišťsko
V sobotu 6. září 2008 uspořádalo sdružení zájezd na Uhersko-hradišťsko. Jeho účastníci navštívili hrad Buchdol, dále zavítali do Velehradu, kde vedle samotné katedrály ještě navštívili nedaleký archeoskanzen v Modré. Poté pokračovali do lázeňského města Luhačovice. Fotografie ze zájezdu najdete zde.

Veselice se baví na návsi
V pátek 4. července 2008 uspořádalo sdružení zábavné odpoledne na nové návsi. Pro její účastníky byly přichystané zábavné hry a soutěže včetně občerstvení. 

Mše svatá
V sobotu 14. června 2008 se uskutečnila na prostranství návsi u kapličky Mše svatá. Několik fotografií z akce letošní najdete zde.

Výlet do Šošůvky a okolí
V sobotu 17. května 2008 uspořádalo naše sdružení výlet do Šošůvky a jejího okolí. Účastní výletu navštívili kozí farmu manželů Sedlákových v Šošůvce, dále Šošůvskou kapli, kde je starosta Šošůvky František Ostrovský seznámil z historií jejího budování. Poté pokračovali směrem na Vysočany a přes sloupská Luka se vrátili zpět do Sloupu se zastávkou na občerstvení v Hotelu Broušek. A potom jíž zbývala jen zpáteční cesta domů. Po celý den bylo krásné počasí a výlet se vydařil. Fotografie z výletu najdete zde.

Velikonoční jarmark
Naše sdružení zorganizovalo na Velikonoční neděli 23. března 2008 již VI. VELIKONOČNÍ JARMARK. Mediálními partnery akce byl ČR Brno a Týdeník ZRCADLO. Počasí akci přálo, jen na její závěr překvapilo sněhovou přeháňkou. Fotografie z jarmarku minulého najdete zde. Několik fotografií z akce letošní najdete zde.

Tři králové
V neděli 6. ledna 2008 se uskutečnila ve Veselici Tříkrálová sbírka organizovaná Diecezní charitou Brno ve spolupráci s Oblastní charitou Blansko a naším sdružením. Veseličtí Tří králové - Filip Fabiánek alias Baltazar, Jirka Plíhal alias Melichar a David Němec alias Kašpar, pochůzkou po Veselici vybrali na konto sbírky celkem 4 430 Kč.