Rok 2011

Tři králové
V sobotu 9. ledna 2011 se uskutečnila ve Veselici Tříkrálová sbírka organizovaná Diecezní charitou Brno ve spolupráci s Oblastní charitou Blansko a naším sdružením. Veseličtí Tří králové pochůzkou po Veselici vybrali na konto sbírky celkem 5 400 Kč.